Laddar...

Cookies

Om cookies
Vår integritets policy beskriver vad för typ av personlig data som vi samlar på vår hemsida och hur den används. Första delen av policyn förklarar vad cookies är och dess funktion.

För att få en hemsida att fungera optimalt, så måste ett litet flöde av data strömma genom din dator. Den data som flödar brukar vanligtvis kallas för cookies. Cookies är en typ av fil som sparas på din dator via din browser. Detta tillåter hemsidan att komma ihåg dina tidigare preferenser, så att du kan få bästa möjliga användarupplevelse. Lagring av cookies är något som förekommer på majoriteten av alla hemsidor.
Vad är cookies?
Cookies är en mycket liten textfil som sparas på din dator, telefon eller padda när du är på en hemsida. Cookies hjälper hemsidan att komma ihåg dina prefererade inställningar. Cookies lagras inte för evigt, efter en viss tid så tas de bort för de inte är relevanta längre. Huvudanledningen till att cookies används är för att få en bättre användarupplevelse.

Som tidigare nämns, lagras inte cookies för evigt. Det finns två typer av cookies permanenta och temporära. Skillnaden mellan dem är att temporära cookies används bara under tiden du är aktiv på en hemsida. När hemsidan stängs ner så försvinner de. Detta i sin tur leder till en suboptimal användning om du är en frekvent användare av den hemsidan. Permanenta cookies sparas under längre intervall och försvinner efter en viss tid. Hur länge cookiesen sparas skiljer sig, men de alla har ett utgångsdatum. När de har nått sitt utgångsdatum försvinner de och även all den lagrade datan.
Varför använder TREDE cookies?
Genom att använda cookies så kan Trede känna igen din dator och telefon när du går in på vår hemsida. Detta är viktigt för oss, då vi använder datan för att kunna positivt utveckla hemsidan. Vi tar datan och processerar den så vi kan se vad som behövs utvecklas. Huvudmålet med cookies är alltså att förbättra för användaren.

Cookies kan inte användas för att identifiera en specifik person. Det är en viktig del då alla har rätten till ett privatliv.


Integritetspolicy

Allmänt
Trede värderar tillit mellan oss och våra kunder högt. Vi är medvetna om att hur vi behandlar er data och information är en del av tilliten. På Trede så gör vi allt vi kan för att skydda din rätt till integritet. Vår policy är utformad för att inte din data ska missanvändas.
Personuppgiftsansvar
Det är Trede Properties AB, 559136-1612, Linnegatan 2, (”Trede Properties”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats.

Du kan kontakta oss via e-post:
info@tredeproperties.se
Vad är personlig information?
Personlig information är all typ av information som kan direkt eller indirekt kopplas till en persons identitet. Ett exempel skulle kunna vara ett foto som bredvid ett användarnamn kopplas till identiteten av en specifik person.
Vad är databehandling?
Databehandling i detta fall är kombination av steg där personliginformation och/eller en variant av personlig information behandlas. Ett exempel på detta skulle kunna vara att samla, skicka, spara eller ta bort personliginformation.
Vad för typ av personlig information samlar vi om dig?
Följande information kan komma att bli samlad:

IP-adress
Vi följer din web-aktivitet under tiden du befinner dig på vår hemsida. Vi följer inte specifika individer, vi följer informationen på en aggregerad nivå. Det betyder att du som individ inte spåras utan alla användare tillsammans som en grupp. Det kan hända att din information följs på ett annorlunda sätt om du skulle skicka ett e-mail till oss, skriver upp dig för ett event eller laddar ner material från vår hemsida.

Namn
E-postadress
Företagsnamn
Företagets org.nr
Telefonnummer
Preferenser
Samtycke
En insamling av samtycke kommer att ske via ett formulär på vår hemsida(Ett exempel på detta kan vara när du skriver upp dig i vår bostadskö). I samband med våra formulär kommer det att klargöras vad du ger samtycke till och hur den behandlas. Som en kund eller användare av vår hemsida kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke, du gör detta genom att kontakta oss(info@tredeproperties.se).
Hur används den information som samlas?
Den samlade informationen kan användas för marknadskommunikation via e-mail. Det kan vara ett nyhetsbrev, information om våra tjänster och events. Den typen av information som används beror på vad för samtycke du har gett. Detta betyder att användardata kan lagars i vår databas och även i vår prenumerationslista.
Utlämning av personuppgifter
I ett fall där vi skulle föra över personliginformation till en tredje-part, så har vi ett strikt regelverk för att säkerhetsställa att information behandlas enligt vår policy.

Anledningen till att en tredje-part skulle används är för att hjälpa till av databehandlingen. Den specifika informationen består till majoriteten av aggregerad data.
Utlämning av personlig information till tredje-land
Personuppgifter kan vid användning av leverantörers molntjänster komma att överföras till ett tredjeland, dvs utanför EU/EES. Överföring kommer endast att ske under förutsättning av att det föreligger beslut från EU-kommissionen om förekomsten av en adekvat skyddsnivå i berört tredjeland, att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits eller att det föreligger särskilt tillstånd från tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).
Lagringsintervall
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.
Dina rättigheter
Du har enligt rådande integritetsskyddslagstiftning förstärkta rättigheter och därmed större kontroll över hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Du har rätt att bli informerad om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. I samband med detta eller vid ett annat tillfälle har du även rätten att begära ett utdrag, s.k. registerutdrag, på de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att vända dig till oss för att be om en rättelse av dina personuppgifter om uppgifterna vi har om dig inte är korrekta. Du har även rätt att komplettera med ytterligare personuppgifter om du anser att vi saknar personuppgifter om dig som är relevanta för ändamålet med behandlingen.

Ifall du skulle vilja begära en radering, ’rätten att bli glömt’, av de personuppgifter vi behandlar om dig kan du även vända dig till oss. Vid en sådan önskan ber vi dig uppge anledningen till raderingen. Vi förbehåller oss rätten att vid varje unikt fall göra en bedömning på om detta är tekniskt möjligt och/eller organisatoriskt betungande och därmed om det är möjligt att genomföra din begäran. Om du inte vill begära en radering har du rätten be om att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Då uppger du vilka personuppgifter som får behandlas för vilka avgränsade syften.

I de fall då vi behandlar dina personuppgifter på rättsliga grunderna samtycke eller avtal, så kan du be om att vi flyttar dina personuppgifter till en annan organisation. Vi förbehåller oss rätten att vid varje unikt fall göra en bedömning på om detta är tekniskt möjligt och/eller organisatoriskt betungande och därmed om det är möjligt att genomföra begäran.

Har du invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter eller vill du utöva någon av dessa rättigheter, ber vi dig kontakta oss via de kontaktvägar som vi har angivit ovan. Vi strävar alltid efter att genomföra din begäran utan onödigt dröjsmål.
Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom TREDE saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. Vi ansvar heller inte för de personuppgifter som dessa webbplatser samlar in och behandlar om dig.
Klagomål till tillsynsnämnden
Du har alltid rätten att framföra klagomål om TREDEs behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. I Sverige är denna tillsynsmyndighet Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.
Ändringar i integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen kommer du alltid hitta på vår hemsida. Om en väsentlig ändring av integritetspolicyn skulle ske kommer vi alltid informera dig ifall förändringen skulle kräva ditt samtycke.
Om cookies
Vi använder cookies på vår hemsida. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta samt information angående ändamålet med det. Se vår cookiespolicy för att få information om detta.