Integritetspolicy

Vår integritets policy beskriver vad för typ av personlig data som vi samlar på vår hemsida och hur den används.

Om cookies

För att en hemsida ska fungera optimalt måste ett litet flöde av data strömma genom din dator. Den data som flödar brukar vanligtvis kallas för cookies. Cookies är en typ av fil som sparas på din dator via din browser. Detta tillåter hemsidan att komma ihåg dina tidigare preferenser, så att du kan få bästa möjliga användarupplevelse.

Vad är cookies?

Cookies är en mycket liten textfil som sparas på din dator, telefon eller padda när du surfar på en hemsida. Cookies hjälper hemsidan att komma ihåg dina prefererade inställningar. Cookies lagras inte för evigt. Efter en tid tas dem bort, eftersom dem inte längre är relevanta.

Som nämnts ovan, lagras inte cookies för evigt. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. Skillnaden mellan dem är att temporära cookies används bara under tiden du är aktiv på en hemsida. När hemsidan stängs ner försvinner dem. Detta leder i sin tur till en suboptimal användning om du är en frekvent användare av den hemsidan. Permanenta cookies sparas under längre intervaller och försvinner efter en viss tid.

Varför använder TREDE cookies?

Genom att använda cookies kan TREDE känna igen din dator och telefon när du går in på vår hemsida. Datan som genereras används för att vidare utveckla våra tekniska lösningar. Vi processerar datan och ser efter vad som behöver utvecklas. Med andra ord är det primära syftet med cookies att förbättra användarupplevelsen för användarna.

Cookies kan inte används för att identifiera en specifik person.

Allmänt om integritetspolicyn

TREDE värderar tilliten mellan oss och våra kunder högt. Vi är medvetna om att vårt sätt att behandla våra besökares samt kunders data och information återspeglar tilliten. På TREDE gör vi allt vi kan för att skydda din rätt till integritet. Vår policy är utformad för att inte din data ska missanvändas.

Personuppgiftsansvar

Det är Trede Properties AB, 559136-1612, Linnegatan 2, (”Trede Properties”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in på denna webbplats.

Du kan kontakta oss via e-post:
info@tredeproperties.se

Vad är personlig information?

Personlig information är all typ av information som kan direkt eller indirekt kopplas till en persons identitet. Ett exempel skulle kunna vara ett foto som bredvid ett användarnamn kopplas till identiteten av en specifik person.

Vad är databehandling?

Databehandling i detta fall är kombination av steg där personliginformation och/eller en variant av personlig information behandlas. Ett exempel på detta skulle kunna vara att samla, skicka, spara eller ta bort personliginformation.

Vad för typ av personlig information samlar vi om dig?

Följande information kan komma att bli samlad:

- IP-adress
Vi följer din web-aktivitet under tiden du befinner dig på vår hemsida. Vi följer inte specifika individer, vi följer informationen på en aggregerad nivå. Det betyder att du som individ inte spåras utan alla användare tillsammans som en grupp. Däremot hanteras din information annorlunda om du skickar ett e-mail till oss, skriver upp dig för ett event, laddar ned material från vår hemsida, ställer dig i bostadskö eller skapar ett inlogg i vårt system.

- Fullständigt namn
- Företagsnamn
- Telefonnummer
- E-postadress
- Preferenser
- Områden av intresse
- Önskade områden

Samtycke

En insamling av samtycke kommer att ske via ett formulär på vår hemsida(Ett exempel på detta kan vara när du skriver upp dig i vår bostadskö). I samband med våra formulär kommer det att klargöras vad du ger samtycke till och hur den behandlas. Som en kund eller användare av vår hemsida kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke, du gör detta genom att kontakta oss(info@tillvaxtbostader.se).

Hur används den information som samlas?

Den samlade informationen kan användas för marknadskommunikation via e-mail samt kartläggning av önskemål gällande våra bostäder. Det kan vara ett nyhetsbrev, information om våra tjänster och events. Den typen av information som används beror på vad för samtycke du har gett. Detta betyder att användardata kan lagras i vår databas och även i vår prenumerationslista.

Utlämning av personuppgifter

I ett fall där vi skulle föra över personliginformation till en tredje-part, så har vi ett strikt regelverk för att säkerhetsställa att information behandlas enligt vår policy.

Anledningen till att en tredje-part skulle används är för att hjälpa till av databehandlingen. Den specifika informationen består till majoriteten av aggregerad data.

Utlämning av personlig information till tredje-land

Personuppgifter kan vid användning av leverantörers molntjänster komma att överföras till ett tredjeland, dvs utanför EU/EES. Överföring kommer endast att ske under förutsättning av att det föreligger beslut från EU-kommissionen om förekomsten av en adekvat skyddsnivå i berört tredjeland, att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits eller att det föreligger särskilt tillstånd från tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

Lagringsintervall

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för dem ändamål som de har samlats in för.

Dina rättigheter

Du har enligt rådande integritetsskyddslagstiftning förstärkta rättigheter och därmed större kontroll över hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Du har rätt att bli informerad om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. I samband med detta eller vid ett annat tillfälle har du även rätten att begära ett utdrag, s.k. registerutdrag, på de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att vända dig till oss för att be om en rättelse av dina personuppgifter om uppgifterna vi har om dig inte är korrekta. Du har även rätt att komplettera med ytterligare personuppgifter om du anser att vi saknar personuppgifter om dig som är relevanta för ändamålet med behandlingen.

Ifall du skulle vilja begära en radering, "rätten att bli glömd", av de personuppgifter vi behandlar om dig kan du även vända dig till oss. Vid en sådan önskan ber vi dig uppge anledningen till raderingen. Vi förbehåller oss rätten att vid varje unikt fall göra en bedömning på om detta är tekniskt möjligt och/eller organisatoriskt betungande och därmed om det är möjligt att genomföra din begäran. Om du inte vill begära en radering har du rätten be om att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Då uppger du vilka personuppgifter som får behandlas för vilka avgränsade syften.

I de fall då vi behandlar dina personuppgifter på rättsliga grunderna samtycke eller avtal, så kan du be om att vi flyttar dina personuppgifter till en annan organisation. Vi förbehåller oss rätten att vid varje unikt fall göra en bedömning på om detta är tekniskt möjligt och/eller organisatoriskt betungande och därmed om det är möjligt att genomföra begäran.

Har du invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter eller vill du utöva någon av dessa rättigheter, ber vi dig kontakta oss via de kontaktvägar som vi har angivit ovan. Vi strävar alltid efter att genomföra din begäran utan onödigt dröjsmål.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom TREDE saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Vi ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar. Vi ansvar heller inte för de personuppgifter som dessa webbplatser samlar in och behandlar om dig.

Klagomål till tillsynsnämnden

Du har alltid rätten att framföra klagomål om TREDEs behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. I Sverige är denna tillsynsmyndighet Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen kommer du alltid hitta på vår hemsida. Om en väsentlig ändring av integritetspolicyn skulle ske kommer vi alltid informera dig ifall förändringen skulle kräva ditt samtycke.

Om cookies

Vi använder cookies på vår hemsida. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta samt information angående ändamålet med det. Se vår cookiespolicy för att få information om detta.